Технология приборо­строения


Научно-технический журнал
2'2019

Дослідження термічного впливу етапів корпусування МЕМС ємнісних датчиків тиску на параметри їх функціонування

Авторы: Д.т.н. І. Ш. Невлюдов, к.т.н. І. В. Боцман, к.т.н. О.М. Замірець, С. І. Гресько

Ключевые слова: ємнісний датчик тиску, МЕМС, теплове розширення, механічне напруження, математична модель, імітаційна модель

Скачать полную версию статьи

Розробка адаптивної системи керування переміщенням транспортувальних платформ на інтелектуальному виробництві

Авторы: Д.т.н. О.І. Филипенко, О.В. Сичова, Є.І. Водолазький

Ключевые слова: адаптивна система, алгоритм навігації, інтелектуальне виробництво, транспортувальна платформа

Скачать полную версию статьи

Аналіз технології побудови локальної карти середовища мобільного робота

Авторы: Д.т.н. І.Ш. Невлюдов, Н.П. Демська, К.Є. Скрипник

Ключевые слова: інформація, система, робототехніка, рівняння, мапа, механіка, рух

Скачать полную версию статьи

Оптимізація методу керування рухом мобільного робота з використанням двигунів постійного струму

Авторы: К.т.н. С. П. Новоселов, к.т.н. В. І. Роменський, С. П Циганок

Ключевые слова: двигун постійного струму, динаміки робота, мобільні роботи, роботизовані системи, схема управління

Скачать полную версию статьи

Макет з’єднання і програмна реалізація контролю зору для мобільних роботів на базі Raspberry Pi та мови програмування Python

Авторы: Д.т.н. І. Ш. Невлюдов, д.екон.н. Ш. А. Омаров, к.т.н. В. В. Євсєєв, Я. О. Радченко

Ключевые слова: роботизація, змінне оточення, технічний зір, міні-комп’ютер, Python 3

Скачать полную версию статьи

Статистична лінеаризація інерційного вимірювального каналу тиску

Авторы: Д.т.н. О. В. Полярус, С. Д. Янушкевич, М. А. Чмуж

Ключевые слова: вимірювальний канал тиску, статистична лінеаризація, нелінійність, модель Гаммерштейна

Скачать полную версию статьи

Методична похибка радарних рівнемірів при вимірюванні рівня струмопровідних рідин

Авторы: Д.т.н. В. Д. Сахацький, д.т.н. М.В. Замірець

Ключевые слова: струмопровідна рідина, рівень рідини, методична похибка, радар, час затримки, відбиття, випромінювання

Скачать полную версию статьи

Алгоритм распараллеливания при решении многомерных задач нестационарной газовой динамики

Авторы: К.т.н. М. В. Амброжевич, д.т.н. В. А. Середа

Ключевые слова: расщепление по направлениям, нити выполнения, математическая модель, метод особенностей

Скачать полную версию статьи

Модель вибору програмного забезпечення для розробки мобільного додатку в умовах нечіткої інформації

Авторы: К.т.н. Н.Ю. Філь, О.С. Волошин

Ключевые слова: мобільний додаток, програмне забезпечення, критерії, попарних порівнянь, нечітка множина

Скачать полную версию статьи

Модель вибору засобів комунікації співробітників розподіленого офісу в умовах нечіткої інформації

Авторы: Д.т.н. Л.І. Нефьодов, к.т.н. О.С. Кононихін, Д.О. Вітер

Ключевые слова: комунікації, розподілений офіс, нечітка інформація, інформаційна технологія, модель

Скачать полную версию статьи

Повышение достоверности контроля дымовых газов для выполнения норм природопользования

Авторы: Д.т.н. Н. А. Любимова

Ключевые слова: контроль, відходи, теплоелектростанції, реконструкція, норми природокористування, законодавство, співробітництво

Скачать полную версию статьи

Модели параметрического синтеза компьютерной сети в условиях нечеткой информации

Авторы: Д.т.н. Л.И. Нефёдов, д.т.н. В.Е. Овчаренко, к.т.н. А.Б. Биньковская

Ключевые слова: обобщенная модель, синтез, компьютерная сеть, линия связи, коммутирующее устройство

Скачать полную версию статьи

Моделі системи керування швидкістю обертання електричного двигуна

Авторы: К.т.н. А.Б. Біньковська, М.С. Кобернюк

Ключевые слова: електродвигун, система керування, моделювання, швидкість, рівняння руху,перехідний процес

Скачать полную версию статьи

Модель вибору датчиків мобільних сенсорних вузлів для моніторингу якості води

Авторы: Д.т.н. Ю.А. Петренко, д.т.н. Л.І Нефьодов, к.т.н. О.І. Богатов

Ключевые слова: модель вибору, моніторинг якості води, критерії вибору, мобільні сенсорні вузли, нечітка інформація

Скачать полную версию статьи

Моделі системи управління швидкості обертання двигуна внутрішнього згоряння

Авторы: К.т.н. А.Б. Біньковська, М.Л. Рипаленко

Ключевые слова: двигун внутрішнього згоряння, автоматичний регулятор, регулятор прямої дії, регулятор непрямої дії, швидкість обертання

Скачать полную версию статьи

Дистанційне визначення діелектричної проникності бетонної плити мостової споруди

Авторы: Д.т.н. О. В. Полярус, А. В. Лебединський

Ключевые слова: діелектрична проникність, мостові споруди, радіотехнічні системи, напруженість електричного поля

Скачать полную версию статьи

Аналіз методів автоматизації збору та обробки інформації з пристроїв обліку енергоносіїв на виробництві

Авторы: К.т.н. Ю.М. Олександров, С. І. Теслюк, М. М. Машко

Ключевые слова: АСКОЕ, автоматизація обліку електроенергії у реальному часі, збір даних на виробництві, контроль, програмний комплекс

Скачать полную версию статьи

Вибір САУ асфальтоукладача в умовах невизначеності

Авторы: К.т.н. І. Г. Ільге, Д. В. Нікулін

Ключевые слова: система автоматичного управління, асфальтоукладач, модель вибору, нечіткість інформації

Скачать полную версию статьи

Информационная технология синтеза системы видеонаблюдения для предприятия

Авторы: К.т.н. Н.Ю. Филь, А.Д. Тулькин

Ключевые слова: видеонаблюдение, функциональная модель, видеокамеры, видеорегитсраторы

Скачать полную версию статьи

Модель вибору САУ робочими органами бульдозера

Авторы: К.т.н. І.Г. Ільге, Р.Ю. Мереха

Ключевые слова: система автоматичного управління, бульдозер, модель вибору, метод аналізу ієрархій, структурна модель

Скачать полную версию статьи

Конструктивне вирішення проблеми адаптації машин для земляних робіт до умов експлуатації, які змінюються

Авторы: К.т.н. В.О. Шевченко, Н.П. Пенкіна

Ключевые слова: машини для земляних робіт, робоче обладнання, адаптація, умови експлуатації

Скачать полную версию статьи