Технология приборо­строения


Научно-технический журнал

Модель вибору засобів комунікації співробітників розподіленого офісу в умовах нечіткої інформації

У статті розроблено модель вибору засобів комунікації співробітників розподіленого офісу, які дозволяють вибрати ефективні технічні засоби та програмні продукти по заданим критеріям в умовах нечіткої інформації.

 В статье разработана модель выбора средств коммуникации сотрудников распределенного офиса, которая позволяет выбрать эффективные технические средства и программные продукты по заданным критериям в условиях нечеткой информации.

 In the article developed the model of choosing employees communication tools in distributed office, which allows choosing effective hardware and software products according to specified criteria in the conditions of fuzzy information.

Скачать полную версию статьи