Технология приборо­строения


Научно-технический журнал
2'2017

Модель вибору систем автоматизації будівель в умовах нечіткої інформації

Авторы: К.т.н. Н.Ю. Філь, С.М. Рєзвих

Ключевые слова: системи автоматизації будівель, попарне порівняння, нечітка множина

Скачать полную версию статьи

Удосконалення методу пошуку рішень для розв’язку задачі оптимізації з використанням генетичного алгоритму шляхом попередньої кластеризації

Авторы: К.т.н. Н.І. Фурманова, к.т.н. О.Ю. Фарафонов, к.т.н. О.Ю. Малий, Ю.О. Сіциліцин

Ключевые слова: генетичний алгоритм, розпаралелювання, оптимізація, самоорганізаційні карти Кохонена

Скачать полную версию статьи

3D проектирование и моделирование конечностей зооморфного робота

Авторы: Д.т.н. Н.В. Замирец, к.т.н. В.В. Евсеев, к.т.н. В.И. Роменский, В.Э. Салиева

Ключевые слова: бионика, робототехника, моделирование, опорно-двигательная система, зооморфный робот

Скачать полную версию статьи

Модификация метода топологической оптимизации системы мониторинга производственного процесса

Авторы: Д.т.н. В.В. Бескоровайный, В.А. Иванова

Ключевые слова: производственный процесс, управление, система мониторинга, структура, топология, оптимизация

Скачать полную версию статьи

Проектування системи радіочастотної ідентифікації рухомих об’єктів

Авторы: К.т.н. Т. В. Плугіна, к.т.н. О.В. Єфименко, В.В. Пашков, К. В. Хіценко

Ключевые слова: проектування, ідентифікація, мітка, зчитувач, елементна база, математичні моделі, багатокритеріальна оптимізація, програмно-технічний комплекс

Скачать полную версию статьи

Модель Фур'є-фільтрації вихідних аналогових сигналів частотних датчиків

Авторы: К.т.н. О.Ю. Олійник, д.т.н. Ю.К. Тараненко

Ключевые слова: цифровий фільтр, Фур'є-перетворення, сигнал, шум, похибка вимірювання

Скачать полную версию статьи

Управління поштовою розсилкою на основі методів фільтрації

Авторы: Д.т.н. В.В. Безкоровайний, М.С. Кротких

Ключевые слова: поштова розсилка, управління, рекомендаційні системи, колаборативна фільтрація, контентна фільтрація

Скачать полную версию статьи

Модель выбора программных средств комплексной автоматизации ведения работ в проектной организации

Авторы: К.т.н. И.Г. Ильге, к.т.н. Д.А Маркозов, А.С. Иванов

Ключевые слова: комплексная автоматизация ведения работ, программные средства управления проектами, нечеткая информация, модель выбора, проектная организация

Скачать полную версию статьи

Обобщенная модель выбора бортового компьютера для автомобиля

Авторы: К.т.н Н.Ю. Филь, А. Шамырадов

Ключевые слова: метод анализа иерархий, бортовой компьютер, модель выбора

Скачать полную версию статьи

Расчет MEL-коэффициентов звукового спектра для модуля идентификации голосовых команд управления мобильным роботом

Авторы: К.т.н. А.А. Левтеров, Ю.А. Нечитайло, М.А. Лычман

Ключевые слова: кепстральный коэффициент, мобильный робот, голосовая команда

Скачать полную версию статьи

Модель планування ремонту автомобільних доріг з урахуванням доцільного вибору засобів автоматизації

Авторы: К.т.н. І.Г. Ільге, Р. С. Богдан

Ключевые слова: система автоматичного управління, план проекту, ремонт автомобільної дороги, модель вибору, метод аналізу ієрархій

Скачать полную версию статьи

Актуальні питання побудови вимірювальних систем для визначення повітряних бульбашок у гідросистемах дорожніх машин

Авторы: Д.т.н. В. Д. Сахацький, Д. Є. Лихачов

Ключевые слова: робоча рідина, кульки повітря, інформаційний сигнал, ударна хвиля, узгоджена фільтрація

Скачать полную версию статьи

Розробка стенду роботизованого екскаватора

Авторы: К.т.н. О.Г. Гурко, Ю.О. Доля, К.В. Молчанов

Ключевые слова: екскаватор, маніпулятор, система керування, стенд, експериментальні дослідження

Скачать полную версию статьи

Математична модель охоронної системи торговельної організації

Авторы: К.т.н. Д.О. Маркозов, к.т.н. О.С. Кононихін, к.т.н. І.Г. Ільге, П.C. Бабенко

Ключевые слова: охорона підприємства, математична модель, багатокритеріальна оцінка

Скачать полную версию статьи

Моделювання складних технічних систем з використанням пакету Simscape

Авторы: К.т.н. О.В. Ярижко, Н.П. Пенкіна

Ключевые слова: імітаційно-фізична модель, робоче обладнання екскаватора, механічні системи, Simscape, SimMechanics Link, Autodesk Inventor

Скачать полную версию статьи

Моделі визначення коефіцієнтів важливості екологічних факторів при управлінні екологічним проектом на автотранспортном підприємстві

Авторы: Д.т.н. Ю.А. Петренко, к.т.н. О.С. Кононихін, Т.Г. Щербакова

Ключевые слова: управління складними процесами, методи прийняття рішень, нечітка інформація, управління екологічним проектом

Скачать полную версию статьи

Способи зменшення розгойдування вантажів автоматично керованих вантажопідйомних кранів

Авторы: К.т.н. О.Б. Нєженцев, П.В. Збітнєв

Ключевые слова: мостовий кран, розгойдування вантажу, колодкові гальма, противмикання

Скачать полную версию статьи

Математична модель автоматизованої системи протипожежної сигналізації

Авторы: К.т.н. Д.О. Маркозов, к.т.н. О.С. Кононихін, В.О. Дерезуцький

Ключевые слова: математична модель, автоматизовані системи управління, багатокритеріальна оцінка, протипожежна сигналізація

Скачать полную версию статьи

Розробка методики визначення показників пружності тягової рами напівпричіпного скрепера

Авторы: Д.т.н. І. Г. Кириченко, к.т.н. С.Г. Ковалевський, М.М. Безсонов

Ключевые слова: скрепер, тягова рама, комп’ютерна модель, пружність, деформація, міцність, надійність, сила, показники, площина, методика, розрахунок

Скачать полную версию статьи

Анализ способов стабилизации траектории движения автогрейдера при ассиметричном приложении внешней нагрузки на основной отвал

Авторы: К.т.н. В. А. Шевченко, А. М. Чаплыгина

Ключевые слова: курсовая устойчивость, процесс движения, автогрейдер, математическая модель

Скачать полную версию статьи