Технология приборо­строения


Научно-технический журнал

Модель планування ремонту автомобільних доріг з урахуванням доцільного вибору засобів автоматизації

Представлена модель побудови плану проекту ремонту автомобільної дороги з урахуванням доцільного вибору  систем автоматичного управління будівельними машинами на основі використання методу аналізу ієрархій.

Представлена модель построения плана проекта ремонта автомобильной дороги с учетом целесообразного выбора систем автоматического управления строительными машинами на основе использования метода анализа иерархий.

A model for constructing a plan for a road repair project is presented, taking into account the appropriate choice of systems for automatic control of construction machines based on the use of the hierarchy analysis method.

Скачать полную версию статьи